Ontwikkeling opvolgen

 Bij de baby’s en kruipers

1)      Eigen kind volgsysteem

Om de 4 maanden , krijgt u een ingevuld rapportje mee naar huis.

Dit kindvolgsysteem geeft een eenvoudige en betrouwbare kijk op hoe de  kinderen het in de opvang maken. Voelen ze zich goed? Zijn ze geboeid bezig? De opvang gaat na in welke mate kinderen zich in de opvang thuis voelen (welbevinden) en in welke mate ze van de activiteiten genieten en geboeid bezig zijn (betrokkenheid). U krijgt als ouder om een bepaalde tijd een volledig ingevuld rapportje mee. Dit geeft u een goed beeld van hoe uw kind bij ons is. U kan er als ouder ook aan meewerken door het bijgevoegde blad in te vullen. Hierop kan u uw reactie noteren en eventuele vragen die u nog zou hebben of antwoorden op vragen die wij gesteld hebben in het portret. De reacties houden wij per kind bij en deze worden regelmatig doorgenomen.

We gaan verwoorden hoe uw kind is, wat uw kind leuk of niet leuk vind. Hoe zijn de relaties met anderen, hoe gaat het met ons om of met vreemde gezichten ( andere ouders bv)?

Onderaan vind u een aantal tips waarmee u zelf thuis aan de slag kan, indien je dat wenst, om de ontwikkeling van uw kindje verder te helpen. Heel eenvoudige voorbeelden van activiteiten zijn dit. Wij houden dit onderdeel ook bij, zodat we weten waar we met elk kindje individueel aan kunnen gaan werken.

Bij de grote peuters

Om de 4 maanden krijgt u een ingevuld rapportje mee naar huis..

Hier gaan wij heel kort overlopen hoe de maand geweest is op vlak van:

  • Grove en fijne motoriek
  • Omgang met kinderen in de groep en omgang met ons
  • Kennis ( tellen, kleuren, dieren, dagen van week, het weer, enz .. wat er ook aan bod gekomen is )
  • Zelfredzaamheid en zelfvertrouwen( wat kunnen we zelf? )
  • Speel en werk gedrag
  • Taalontwikkeling

Op deze manier kan u perfect volgen hoe uw kind zijn ontwikkeling evolueert.
Op het einde van elk onderdeeltje geven wij ook tips hoe jullie als ouder je kind kunnen verder helpen op dit vlak.
Op de laatste pagina is er een formuliertje voorzien waar jullie als ouders eventuele opmerkingen kunnen noteren. Indien jullie dat wensen, kunnen jullie hier ook een gesprek aanvragen met de verantwoordelijke.